Zbulohet skema e re e riformatimit të Kabinetit Qeveritar.

58

70052 (1)Eshtë zbuluar skema e re e riformatimit të kabinetit qeveritar. Prioritetet e Partisë Socialiste duke se reflektohen ndjeshëm në këtë riformulim.

Meqenëse zhvillimi i fshatit merr një pjesë të rëndësishme në programin e PS-së, duket se është strukturuar në funksion të këtij prioriteti, Ministria e Zhvillimit Rural. Pra Ministria e Punëve Publike dhe Transportit do ndahet në 1- Ministri e Transportit dhe 2- Ministri e Zhvillimit Rural.

Ndërkohë skema reflekton kthimin ne vend, siç kanë qenë të disa Ministrive para marrjes së pushtetit nga Berisha. Konkretisht, Ministria e Brendshme rikthehet në formën e saj të para 2005, në 1- Ministri Rendi dhe 2- Ministri e Pushtetit Lokal.

Po ashtu Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës do shndërrohet në 1- Ministri të Ekonomisë dhe Tregtisë dhe 2- Ministri të Energjetikës.

Skema vazhdon linjën e reflektimit të Programit dhe Prioriteteve të PS-së, si Kultura, Rinia dhe Sportet të cilat do të kenë një vëmendje të rëndësishme nëpërmjet krijimit të Ministrive përkatëse. Pra Ministria e Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve shndërrohet në 1- Ministri e Kulturës dhe Turizmit, 2- Ministri e Rinisë dhe Emigracionit, 3- Ministri e Sporteve; 4- Ministri e Inovacionit dhe Telekomunikacionit.