Shkodër: Bilanc pozitiv i prokurorisë për vitin e kaluar

72

prokuroria shkoderAnaliza e punës njëvjeçare e Prokurorisë së Shkodrës e zhvilluar sot, me shifrat e ofruara ka rezultuar me një binca pozitiv të punës së këtij sektori.  Kryeprokurori i Qarkut Shkodër, Besnik Cani, tha se për vitin 2013 pranë organit të Prokurorisë së rrethit Shkodër janë regjistruar 2087 kallëzime të reja, ku 71,4 për qind kana si burim policinë e shtetit, 11.5 për qind kanë vetë shtetasit dhe 4.5 për qind nga institucione të tjera. “Në krahasim me një vit më parë, rezulton se janë regjistruar rreth 664 kallëzime më shumë, shifër kjo që tregon qartë për gjendjen e kriminalitetit, por në të njëjtën kohë tregon edhe për përformancen e shërbimeve të policisë dhe prokurorisë duke rritur besimin e publikut në zbatimin e ligjit”, theksoi ai.
Ndersa drejtuesja e Prokurorisë së rretheve, Besa Nikhasani, bëri të ditur se për vitin 2013, në Prokurorinë e Apelit Shkodër jane trajtuar  858 çështje penale me 746 të pandehur.  Nga këto çështje, 557 janë përfaqësuar nga prokurorët e kësaj prokurorie dhe vetem një prej tyre nga prokurorët e rrethit përkatës. Në evidencen e saj ajo përmendi  207 masa sigurie, 156 masa administrative penale të trajtuara nga prokurorët e institucionit që ajo përfaqëson.