Rruga e qumështit e parë nga malet Piz Urlaun në Zvicër

22
Rruga e qumështit e parë nga malet Piz Urlaun e Tödi, afër Linthal, në Zvicër. (Arno Balzarini, Epa/Corbis)
Rruga e qumështit e parë nga malet Piz Urlaun e Tödi, afër Linthal, në Zvicër. (Arno Balzarini, Epa/Corbis)