Risku i kirurgjisë plastike është se edhe mund të shëmtohesh

81
Tara Raid
Tara Raid

 

Jocelyn Wildenstein- 4 milion dollar ne kirurgji plastike
Jocelyn Wildenstein- 4 milion dollar ne kirurgji plastike

 

Donatella Versace
Donatella Versace

 

Carrot Top
Carrot Top

 

Melanie Griffith
Melanie Griffith

 

 

Tori Spelling
Tori Spelling

 

Mickey Rourke
Mickey Rourke

 

Michael Jackson
Michael Jackson