Një prift grek ortodoks në kishën e “lindjes” në Betlehem.

54
Një prift grek ortodoks në kishën e lindjes në Betlehe. (Ammar Awad, Reuters/Contrasto)
Një prift grek ortodoks në kishën e lindjes në Betlehem. (Ammar Awad, Reuters/Contrasto)