Manifestim në Indi për dy elefantë, të cilët humbën jetën nga kontakti me kavën e tensionit të lartë.

56
Një manifestim në Indi për dy elefantë, të cilët humbën jetën nga kontakti me kavën e tensionit të lartë. (Reuters/Contrasto)
Një manifestim në Indi për dy elefantë, të cilët humbën jetën nga kontakti me kavën e tensionit të lartë. (Reuters/Contrasto)