Një familje refugjate në një qendër të shteteve të bashkuara në Juba, Sudan

68
Një familje refugjate në një qendër të shteteve të bashkuara në Juba, Sudan. (Ap/Lapresse)
Një familje refugjate në një qendër të shteteve të bashkuara në Juba, Sudan. (Ap/Lapresse)