Mostra “The art of brick” në Bruksel, Belgjikë

42
Mostra “The art of brick” në Bruksel, Belgjikë. (François Lenoir, Reuters/Contrasto)
Mostra “The art of brick” në Bruksel, Belgjikë. (François Lenoir, Reuters/Contrasto)