17 zyrtarë në Prokurori, nuk deklarojnë pasurinë

64

prokuroriaInspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave çon në Prokurori plot 17 zyrtarë për mosdeklarim pasurie.

 

Mes të paditurve, janë Drejtorë Ministrish, gjyqtarë, inspektorë të doganeve dhe tatimeve e doganierë, kryetarë komunash, etj.

 

Ja lista e tyre:

– Ilir Kurti, për funksionin Drejtor, Ministria e Punëve të Brendshme;

 

– Anila Andoni Çili, për funksionin Drejtor, Ministria e Financave;

 

– Admirim Spahiu, për funksionin Inspektor, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Tiranë;

 

– Adelina Zarka, për funksionin Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier;

 

– Petraq Çuri, për funksionin Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Durrës;

 

– Andri Çota, për funksionin Regjistrues, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Librazhd;

 

– Astrit Marku, për funksionin Përgjegjës Sektori, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave;

 

– Aleksandër Paja, për funksionin Inspektor, Drejtoria Rajonale Tatimore, Fier;

 

– Armand Fida, për funksionin Doganier, Dega e Doganës Rinas;

 

– Ferdinant Kosti, për funksionin Regjistrues, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Korçë;

 

– Erion Daçi, për funksionin Regjistrues, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Mat;

 

– Artan Vokshi, për funksionin Doganier, Dega e Doganës Tiranë;

 

– Luan Harusha, për funksionin Kryetar, Komuna Rrethinat, Shkodër;

 

– Seit Hyseni, për funksionin Specialist, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave;

 

– Flamur Sala, për funksionin Kryetar, Komuna Drenovë, Korçë;

 

– Aleksandër Myrtaj, për funksionin Drejtues, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Fier;

 

– Oresti Vuçaj, për funksionin Drejtues, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Shkodër;