Vizitorë në serat e pallatit mbretëror në Laeken, Belgjikë

64
Vizitorë në serat e pallatit mbretëror në Laeken, Belgjikë. (Yves Logghe, Ap/Lapresse)
Vizitorë në serat e pallatit mbretëror në Laeken, Belgjikë. (Yves Logghe, Ap/Lapresse)