Stafi i ILDKP-së i shkruan Ramës: Kontrolli i pasurive, në duart e një fanatikeje të paaftë

62

zanaNjë grup punonjësish të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, LKDP, i kanë dërguar një email Kryeministrit të Shqipërisë dhe disa organeve të shtypit, në të cilën bëjnë publike shqetësimet e tyre në punë që në momentin kur në krye të institucionit ka ardhur Zana Xhuka.

Ata e përshkruajnë atë si despote, partiake dhe klienteliste në raport me politikanët e PD-së.

Më poshtë po botojmë të plotë emailin e ardhur edhe në redaksinë e gazetës sonë.

“I nderuar z. Kryeministër!

Dëshirojmë fillimisht t’ju përcjellim urimet tona të sinqerta në detyrën tuaj fisnike dhe të vështirë si Kryeministër i Republikës së Shqipërisë.

Ne që po ju shkruajmë këtë email jemi pjesë e stafit të punonjësve në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive. Pa dashur që t’ju marrim nga koha e juaj e çmuar, por duke shpresuar e besuar në vizionin dhe mirëkuptimin Tuaj, po ju bëjmë prezent disa nga shqetësimet tona.

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, staf i të cilit jemi edhe ne, që me ardhjen e drejtuesit të ri të tij, znj. Zana Xhuka, i ka humbur totalisht të gjitha funksionet ligjore. Ky institucion është kthyer tashmë në një “pronë private” ku nuk respektohet as ligji, as etika dhe as të drejtat e subjekteve deklaruese dhe punonjësve.

Nën terror absolut çdo ditë çelet dhe mbyllet dita e punës.

Shkurtimisht, në radhë kronologjike, po ju parashtrojmë disa nga shkeljet më flagrante, për të cilat jemi çdo ditë dëshmitarë:

1. Që në ditën e parë të prezantimit të saj me stafin, si kryeinspektorë e ILDKP-së, znj. Xhuka përdhosi pavarësinë e këtij institucioni, duke përshëndetur dhe falënderuar për emërimin e saj në këtë post, ish-Kryeministrin, zotin Sali Berisha.

Dhe ky ishte vetëm fillimi i shkeljes së pavarësisë së këtij institucioni, pasi më tej vazhdoi me detyrimin e të gjithë stafit për të marrë pjesë në aktivitetet e organizuara nga kryetarja e Parlamentit, zonja Topalli dhe nga Partia Demokratike, në funksion të fushatës zgjedhore, gjë të cilën më përpara as e kishim imagjinuar, nga vetë karakteri shumë i pavarur që ka ky institucion.

2. Të gjitha dosjet e subjekteve, që me urdhër të titullarit të mëparshëm kishin kaluar në kontroll të plotë normalisht apo edhe ata që ishin në proces kontrolli si pasojë e renditjes, u bllokuan pa asnjë shkak ligjor dhe në mënyrë absurde për të mos u kryer më asnjë veprim me ta. Gjithashtu, dosjet e përfunduara, në të cilat evidentohet shkelje ligjore dhe të cilat kalojnë në Drejtorinë Juridike për t’u proceduar që nga hartimi i vendimeve të masave administrative deri te kallëzimet penale, znj. Xhuka pas një procesi selektiv (gjithnjë te karakterit politik), refuzon firmën dhe justifikohet duke i rikaluar sërish në kontroll dhe duke na bërë presion të egër psikologjik ne si staf deri me largim nga puna që të mos kryejmë detyrat tona në mënyrë korrekte.

3. Dosjet e reja, që me urdhër të znj. Xhuka kanë kaluar për kontroll të plotë, nuk po përfundojnë, megjithëse afatet ligjore për kryerjen e kontrollit kanë përfunduar. Kjo situatë ka ardhur pasi në mënyrë të qëllimshme dhe abuzive nuk janë vënë në dispozicion të grupeve kontrolluese, dokumentacioni verifikues, i ardhur nga bankat apo institucionet e tjera shtetërore.  Shkurtimisht, puna e stafit dhe e grupeve kontrolluese ka nëntë muaj që është pezulluar totalisht. Në këto muaj janë marrë vetëm  masa administrative, gjoba për vonesa dhe mosdorëzim në kohë vetëm për ato subjekte që i përkasin bashkive të majta dhe në të gjitha rastet e tjera, ku bëhet fjalë dhe për shkelje të rënda të pushtetarëve, është fshehur krejtësisht informacioni.

4. Nëse nga njëra ane neve si staf na bëhet presion i egër dhe i vazhduar me bukën e gojës që të mos komunikojmë asgjë me jashtë institucionit (media, grupe interesi, madje dhe as me vete subjektet që deklarojnë kur ka ndonjë paqartësi), znj. Xhuka me të ardhur në institucion si drejtuese, në mënyrë krejt flagrante na ka urdhëruar që të hedhim në CD dhe t’ia dërgojmë znj.Topalli të gjitha deklaratat e deputeteve, duke përfshire këtu dhe shkeljen më të madhe që ka bërë, duke i kaluar znj. Topalli të gjithë të dhënat sensitive, personale të deputetëve, të cilat duhet të jenë tepër konfidenciale dhe që nuk duhet të dilnin nga muret e ILDKP-së.

5. Gjatë këtyre nëntë muajve, në mënyrë abuzive dhe me qëllim të krijimit të vendeve të punës, janë bërë largime në shkelje të plotë të ligjit “Për statusin e nëpunësit civil”. Megjithëse KSHC ka marrë vendime për rikthimin në punë të këtyre punonjësve, ky fakt është injoruar në vazhdimësi nga titullarja e institucionit.

6. Gjatë këtyre muajve janë bërë emërime të reja, pa konkurs dhe pa asnjë kriter ligjor. Janë emëruar 4 zyrtarë të lartë, të cilët nuk plotësojnë kushtet dhe nuk kanë formimin e duhur për funksionin që kryejnë aktualisht.

Gjithashtu, si përgjegjës sektori i IT është emëruar “i shumëpërfoluri”, personi i cili fshiu kamerat e Kryeministrisë  për ngjarjen e 21 Janarit, z.Armando Kaso. Ky emërim ka sjellë shumë dyshime tek stafi ynë, për vetë natyrën e punës që ka ky institucion, e cila ka të bëjë dhe me përpunimin direkt të të dhënave konfidenciale të gjithë subjekteve deklarues.

7. Shorti për kalimin e 4% të numrit total të zyrtarëve në kontroll të plotë, ndryshe nga vitet e tjera, u zhvillua me shumë vonesë dhe u bë dhe jashtë çdo kriteri ligjor dhe në fshehtësi të plotë. Shorti u zhvillua sipas një liste që vetë znj. Xhuka hartoi, duke përjashtuar të gjithë ata të cilët kanë qenë në funksion shtetëror deri në dt 31.12.2012, praktikisht të gjitha subjektet që duhet të ishin objekti parësor i kontrollit tonë. Një veprim i tillë ka sjellë për pasojë realizimin e një procesi kontrolli totalisht të manipuluar, duke e rritur në mënyrë artificiale edhe gjoja përqindjen e subjekteve të kontrolluara, në 4.2 %.

I nderuar zoti Kryeministër, këto janë vetëm disa nga shkeljet e kryera nga titullarja e ILDKP-së, znj. Zana Xhuka, shkelje, për të cilat ne nuk na lejohet të flasim apo të ankohemi, pasi kërcënohemi çdo ditë me pushimin nga puna dhe “flakjen” nga institucioni si dhe me lloj- lloj forma presioni të ulët.

Duke Ju kërkuar sërish ndjesë për kohën që ju morëm, por Ju jeni shpresa dhe zëri ynë në Kuvendin e Shqipërisë, që të realizohet një orë e më parë edhe zgjidhja e këtyre problemeve dhe e rikthimit të këtij institucioni në normalitet apo mundësisht në përmirësimin e funksionimit të tij.

Me respekt

Stafi i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive