Shtohet me 36 persona stafi i Vettingut

58

Ndonëse këto organe kërkuan shtimin e personelit me 36 persona, deputetët e mazhorancës miratuan vetëm 24 prej tyre, gjë që u pranua edhe nga përfaqësuesit e institucioneve përkatëse.

Pjesa më e madhe e kërkesave kishte të bënte me nevojën për këshilltarë ekonomikë, si në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, ashtu edhe në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit dhe Komisionerin Publik.

Sipas ekspertëve të Ministrisë së Financës, kjo shtesë në personelin e organeve të Vetting-ut pritet t’i kushtojë arkës së shtetit rreth 40-50 milionë lekë.

Në mbyllje, kreu i Komisionit të Ligjeve, Ulsi Manja, i sugjeroi komisionerëve të KPA-së një ritëm të shpejtë pune me qëllim që të mundësohet sa më shpejt ngritja e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë.