Qytetarë në radhë për punë në New York

32
Qytetarë në radhë për punë New York, 12 prill 2012. (Lucas Jackson, Reuters/Contrasto)