Një pyll në qytetin Halle, në Belgjikë

17
belgio1904
Një pyll në qytetin Halle, në Belgjikë. (Yves Logghe, Ap/Lapresse)