Një manifestim në favor të integrimit europian në Kiev, Ukrainë

51
Një manifestim në favor të integrimit europian në Kiev, Ukrainë. (Stoyan Nenov, Reuters/Contrasto)
Një manifestim në favor të integrimit europian në Kiev, Ukrainë. (Stoyan Nenov, Reuters/Contrasto)