Një emigrant afrikan në një qendër të përkohëshme në Melilla, Marocco

52
Një emigrant afrikan në një qendër të përkohëshme në Melilla, Marocco. (Juan Medina, Reuters/Contrasto)
Një emigrant afrikan në një qendër të përkohëshme në Melilla, Marocco. (Juan Medina, Reuters/Contrasto)