Një djalë duke u hedhur në një pellg në rrethinat e Phnom Penh, në Kamboxha

64
Një djalë duke u hedhur në një pellg në rrethinat e Phnom Penh, në Kamboxha. (Heng Sinith, Ap/Lapresse)
Një djalë duke u hedhur në një pellg në rrethinat e Phnom Penh, në Kamboxha. (Heng Sinith, Ap/Lapresse)