Një ari polar në parkun zoologjik në Beograd, në Serbi

53
Një ari polar në parkun zoologjik në Beograd, në Serbi. (Marko Djurica, Reuters/Contrasto)
Një ari polar në parkun zoologjik në Beograd, në Serbi. (Marko Djurica, Reuters/Contrasto)