Në New Delhi, Indi, ku temperaturat kanë arritur 42 gradë

61
Në New Delhi, Indi, ku temperaturat kanë arritur 42 gradë. (Saurabh Das, Ap/Lapresse)
Në New Delhi, Indi, ku temperaturat kanë arritur 42 gradë. (Saurabh Das, Ap/Lapresse)