Konfirmohet në detyrë gjyqtari Dhimitër Lara

141

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit konfirmon në detyrë gjyqtarin Dhimitër Lara, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda në Tiranë.

Në seancën dëgjimore, gjyqtari i Apelit të Krimeve të Rënda, Dhimitër Lara u përball me probleme të vogla me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit ku u vlerësua për të tre kriteret e vetingut.

Megjithatë, seanca dëgjimore e tij u shenjua nga një denoncim i dy të akuzuarve si anëtarë të “Hakmarrjes për Drejtësi”, Orik dhe Laert Shyti, të cilët KPK i quajti “viktima” dhe e pyeti gjyqtarin Lara nëse kishte shkelur të drejtat e tyre.

Denoncimi i pashoqëruar me prova i Orik dhe Laert Shytit ngrinte akuza se vendimi i dënimit të tyre nga trupa ku bënte pjesë gjyqtari Dhimitër Lara ishte dhënë nën “korruptim politik”.

Lara preferoi të mos i përgjigjej kësaj pyetjeje, por në fund të seancës ai theksoi se do të vepronte në të njëjtën mënyrë për gjithçka, nëse do të kthehej prapa në kohë.

Gjyqtari Dhimitër Lara mori një relacion pozitiv nga Inspektoriati i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, sipas së cilit ai kishte kryer deklarim të saktë dhe nuk kishte fshehje të pasurisë apo konflikt interesi.

Në lidhje me aftësitë profesionale, ka rezultuar se gjyqtari është vlerësuar pozitivisht nga KLD, edhe nga verifikimi i KPK, nuk kanë rezultuar problematika në pesë dosjet e shortuara dhe në ato tre të përgjedhura nga vetë subjekti i rivlerësimit.