KE: Kosova do marrë pjesë në programet e BE-së

79
foto/albplus
foto/albplus

Sipas deklaratës së Komisionit Europian, është adoptuar një propozim, që do ti lejojë Kosovës të marrë pjesë në programet e BE-së. Nëse Këshilli do të jetë dakord dhe në momentin që marrëveshja do të nënshkruhet nga të dyja palët, atëherë Kosova do të ketë mundësi të marrë pjesë në 22 programet e BE-së. Termat specifikë dhe kushtet për pjesëmarrjen e Kosovës në çdo program të veçantë, do të përcaktohen nga një Memorandum Mirëkuptimi, që duhet të aprovohet nga Komisioni Europian dhe Kosova. Vendet e tjera, që janë pjesë e Procesit të Asocim Stabilizimit të Bashkimit Europian, kanë tashmë marrëveshje të tilla.

Propozimi për të lejuar Kosovën të marrë pjesë në programet e BE-së, është bërë në Komunikimin e Komisionit: ‘Kosova- Drejt konkretizimit të Perspektivës Europiane’, të publikuar më tetor 2009. Komisioni Europian, ka propozuar direktiva negocimi, më 22 tetor 2012. Këshilli i Punëve të Jashtme, më 11 dhjetor 2012, ka mirëpritur përpjekjet e Komisionit Europian për negocimin e projekt Marrëveshjes me Kosovën, për sa i përket pjesëmarrjes në Programet e Unionit dhe qëllimin e tij, për t’iu rikthyer Këshillit, në gjysmën e parë të 2013. Kosova e konfirmoi pjesëmarrjen e saj, me shkrim më 16 janar 2013, nëpërmjet draftit të Projekt Marrëveshjes.