Gjyqtari Ahmet Jangulli fshehu pasurinë

65

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit po zhvillon seancën dëgjimore ndaj Ahmet Jangullit, gjyqtar në Gjykatën Administrative Shkodër dhe anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë

Trupi gjykues përbëhet nga Brunilda Bekteshi, Suela Zhegu dhe Valbona Sanxhaktari.

I pranishëm në seancë është vetë gjyqtari, pa avokat.

Gjyqtari fshehu pasurinë

Relatorja Brunilda Bekteshi tha se gjyqtari Ahmet Jangulli ka në pronësi tokë bujqësore 2181 m2, apartament 61 m2 në Bulqizë.

Sipas relatores, ILDKPI ka konstatuar se gjyqtari ka kryer fshehje të pasurisë dhe mungesë të ligjshme financiare.

Për këtë KPK ka kryer një hetim të thelluar.

Relatorja Bekteshi tha se gjyqtari makinën e parë e bleu 570 mijë lekë dhe e shkëmbeu me një tjetër 1 milion lekë.

“Hetimet tregojnë se subjekti në atë kohë nuk i kishte burmiet financiare që ta blente automjetin”tha relatorja.