Gjykata e Strasburgut refuzon padinë e Mark Frrokut

59

Gjykata e Strasburgut ka refuzuar padinë për ish-deputetin e Partisë Socialiste, Mark Frroku, i cili paraqiti në këtë gjykatë një ankesë kundër arrestimit të tij në vitet 2015 dhe 2016.

Në një dokument të publikuar sot, Gjykata e Strasburgut, thotë se nuk ka asnjë shkelje të nenit 5 të Konventës.

Në vendim thuhet se në vitin 2015, Frroku anëtar i Parlamentit në atë kohë, u ngritën tre grupe procedimesh penale kundër tij, duke përfshirë atë të vrasjes me paramendim, pastrimit të parave dhe deklaratave të rreme.

Ai u vu nën arrest shtëpiak nga 26 marsi i vitit 2015, ndërsa Parlamenti autorizoi arrestimin e tij më 2 prill të atij viti.

Në procedurat gjyqësore të mëvonshme, Gjykata Supreme e vërtetoi ligjshmërinë e vendosjes në paraburgim, duke gjetur se ekziston rreziku i manipulimit të provave.

Z. Frroku dërgoi çështjen në Gjykatën Kushtetuese kundër arrestimit, ankesë e cila u hodh poshtë po atë vit.

“Rasti e ka origjinën në një kërkesë (nr.47403 / 15) kundër Republikës së Shqipërisë të paraqitur në Gjykatë në bazë të nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (“Konventa”) nga një shtetas shqiptar, Mark Frroku (“aplikanti”), më 22 shtator 2015.

Aplikanti u përfaqësua nga z. T. Prendi, një avokat që praktikon në Tiranë. Qeveria Shqiptare (“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjenti i tyre, znj. A. Hicka nga Zyra e Avokatit të Shtetit.

Parashtruesi i kërkesës pretendonte se ndalimi i tij në lidhje me akuzat sipas neneve 257 / a dhe 287 të Kodit Penal ishte i paligjshëm.

Më 5 shkurt 2016, ankesa në lidhje me paligjshmërinë e paraburgimit të tij në lidhje me akuzat sipas neneve 257 / a dhe 287 të Kodit Penal iu komunikua Qeverisë dhe pjesa tjetër e kërkesës u shpall e papranueshme sipas Rregullës 54 § 3, Rregullorja e Gjykatës”, thuhet në vendimin e gjykatës.