Gjatë ristrukturimit të statujës së Krishtit në Rio de Janeiro, Brazil, dëmtuar nga rrufetë

37
Gjatë ristrukturimit të statujës së Krishtit në Rio de Janeiro, Brazil, e dëmtuar nga rrufetë. (Severino Silva, Reuters/Contrasto)
Gjatë ristrukturimit të statujës së Krishtit në Rio de Janeiro, Brazil, dëmtuar nga rrufetë. (Severino Silva, Reuters/Contrasto)