Gjatë një manifestimi kundër ligjeve homofobe të Putin në Londër

62
Gjatë një manifestimi kundër ligjeve homofobe të Putin në Londër (Neil Hall, Reuters/Contrasto)
Gjatë një manifestimi kundër ligjeve homofobe të Putin në Londër (Neil Hall, Reuters/Contrasto)