“Fund Marrëzisë”: 363 persona ndiqen penalisht

57

policia...Operacioni “Fund Marrëzisë”, i zhvilluar që prej datës 14 tetor, po vijon me intensitet në të gjithë vendin. Në kuadër të këtij operacioni, deri në këto momente, janë të bllokuara 348 subjekte, ndërsa janë kontrolluar 1,127 subjekte.

Ministria e Mbrojtjes njofton se janë proceduar penalisht 364 subjekte dhe janë proceduar 363 persona. Gjithashtu, deri më tani rezulton se janë sekuestruar 2,181 makineri lojëra fati dhe e pajisje, 161 kompjutera dhe 503 monitorë në subjektet e pikave të basteve.

Në qarkun Tiranë: janë të bllokuar 216 subjekte, janë kontrolluar 167 subjekte, janë proceduar penalisht 80 subjekte dhe 78 persona, janë sekuestruar 815 pajisje lojëra fati, si dhe janë sekuestruar në pikat e basteve 39 kompjutera e 132 monitorë.

Në qarkun Durrës: janë të bllokuar 24 subjekte, janë kontrolluar 93 subjekte, janë proceduar penalisht 24 subjekte dhe 24 persona, janë sekuestruar 206 pajisje lojëra fati, si dhe janë sekuestruar në pikat e basteve 13 kompjutera e 24 monitorë.

Në qarkun Lezhë: janë të bllokuar 41 subjekte, janë kontrolluar 37 subjekte, janë proceduar penalisht 26 subjekte dhe 26 persona, janë sekuestruar 147 pajisje lojëra fati, si dhe janë sekuestruar në pikat e basteve 6 kompjutera e 25 monitorë.

Në qarkun Shkodër: janë të bllokuar 4 subjekte, janë kontrolluar 83 subjekte, janë proceduar penalisht 21 subjekte dhe 21 persona, janë sekuestruar 80 pajisje lojëra fati, si dhe janë sekuestruar në pikat e basteve 19 kompjutera e 74 monitorë.

Në qarkun Kukës: janë të bllokuar 2 subjekte, janë kontrolluar 21 subjekte, janë proceduar penalisht 15 subjekte dhe 16 persona, janë sekuestruar 84 pajisje lojëra fati, si dhe janë sekuestruar në pikat e basteve 5 kompjuteraa e 21 monitorë.

Në qarkun Dibër: janë kontrolluar 38 subjekte, janë proceduar 20 subjekte dhe 20 persona, si dhe janë sekuestruar 104 pajisje lojëra fati, si dhe janë sekuestruar në pikat e basteve 7 kompjutera e 16 monitorë.

Në qarkun Elbasan: janë të bllokuar 35 subjekte, janë kontrolluar 144 subjekte, janë proceduar 35 subjekte dhe 35 persona, janë sekuestruar 109 pajisje lojëra fati, si dhe në pikat e basteve janë sekuestruar 15 kompjutera dhe 62 monitorë.

Në qarkun Korçë: është bllokuar 1 subjekt, janë kontrolluar 58 subjekte, janë proceduar 17 subjekte dhe 17 persona, janë sekuestruar 94 pajisje lojëra fati.

Në qarkun Berat: janë kontrolluar 122 subjekte, janë proceduar 41 subjekte dhe 42 persona, janë sekuestruar 84 pajisje lojëra fati, si dhe në pikat e basteve janë sekuestruar 26 kompjutera dhe 28 monitorë.

Në qarkun Fier: janë të bllokuar 4 subjekte, janë kontrolluar 188 subjekte, janë proceduar 44 subjekte dhe 43 persona, janë sekuestruar 224 pajisje lojëra fati, si dhe janë sekuestruar në pikat e basteve 11 kompjutera dhe 52 monitorë.

Në qarkun Gjirokastër: është bllokuar 1 subjekt, janë kontrolluar 89 subjekte, janë proceduar 15 subjekt dhe 15 persona, janë sekuestruar 132 pajisje lojëra fati, si dhe janë sekuestruar në pikat e basteve 8 kompjutera dhe 24 monitorë.

Në qarkun Vlorë: janë të bllokuar 20 subjekte, janë kontrolluar 86 subjekte, janë proceduar 26 persona dhe 26 subjekte, janë sekuestruar 102 pajisje lojëra fati, si dhe janë sekuestruar në pikat e basteve 12 kompjutera dhe 43 monitorë.

Materialet e sipërpërmendura janë në ruajtje pranë Komisariateve të Policisë 2397 pajisje, pranë tatimeve 251 pajisje dhe lënë në ruajtje 197 pajisje.