Delegacioni i Këshillit të Evropës,vizitë parazgjedhore në Shqipëri

57

KiE

Sipas njoftimit të zyrës së Këshillit të Europës në Tiranë, një delegacion gjashtë-anëtarësh i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës (APKE), do të vizitojë Shqipërinë më 10-11 qershor 2013. Delegacioni udhëhiqet nga  Luca Volonte (Itali, EPP/CD), dhe misioni është i një niveli parazgjedhor, me synim vlerësimin e kuadrit zgjedhor dhe fushatën para zgjedhjeve parlamentare, që do të mbahen në vend më 23 qershor.

Në Tiranë delegacioni do të takohet me Kryeministrin, Kryetaren e Parlamentit, Ministrin e Brendshëm dhe delegacionin shqiptar në APKE.

Bisedime janë planifikuar edhe me Kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhor, përfaqësues të partive politike në zgjedhje, anëtarë të trupës diplomatike në Tiranë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe mediave.

Një delegacion i Asamblesë prej 27-anëtarësh do të kthehet në vend për të vëzhguar votimin, përpara se të dalin me një vlerësim përfundimtar.

Anëtarët e delegacionit:

Luca Volonte (Itali, EPP/CD), Kreu i Delegacionit
Alina Stefania Gorghiu (Rumani, ALDE)
Petros Tatsopoulos (Greqi, EDG)

Bashkë-raportuesit e AKPE-së për monitoriming e Shqipërisë:
Jonathan Evans (Mbretëria e Bashkuar, EDG)
Grigore Petrenco (Republika e Moldavisë, UEL)