BE, Kosove-Serbi, diskutohet marrëveshja për telekomunikacionin

50

edita tahiriDelegacioni i Kosovës i kryesuar nga Zv.Kryeministrja Edita Tahiri ka zhvilluar takimin e parë të grupit për zbatimin e marrëveshjes për telekomunikacionin të arritur në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e BE-së dhe ku u diskutua Drafti i Planit të Aksionit i prezantuar nga ana Bashkimit Evropian.

Në kuadër të diskutimeve për zbatimin e marrëveshjes për telekomunikacionin, diskutimi është përqendruar rreth përcaktimit të një afati optimal për marrjen e kodit telefonik shtetëror për Republikën e Kosovës duke pasur parasysh procedurat e ITU-së dhe natyrisht se edhe Bashkimi Evropian në këtë drejtim do të jap kontributin e vetë. Po ashtu në këtë kontekst është biseduar edhe për hapat që duhet ndërmarrë për periudhën e migrimit që duhet të ndodh pas marrjes së kodit tre shifror dhe unik shtetëror në Republikën e Kosovës.

Sipas Zv.Kryeministres Tahiri, ky plan i aksionit pasi të aprovohet do të krijoj mundësinë e nënshkrimit edhe të marrëveshjes në mes të Autoriteteve Rregullatore të të dyja shteteve për ta rregulluar,  po ashtu është biseduar edhe për mënyrat e bashkëpunimit në mes të operatorëve mobil për të arritur deri te nënshkrimi i marrëveshjes së interkonjeksionit dhe romingut e cila në fakt do të jetë edhe në dobi të qytetarëve dhe të uljes së tarifave telefonike. Palët kanë diskutuar edhe për modalitetet rreth marrëveshjes e cila rregullon një herë e përgjithmonë edhe problemin e koordinimit të TV dhe Radio frekuencave si dhe vendosen afatet kohore për ndërprerjen e ndërhyrjeve ilegale në territorin e Republikës së Kosovës nga ana e Serbisë në këtë sektor.