Policët me aparat fotografik për të vërtetuar gjobat

16

POLICIA_APARATTashmë, për çdo gjobë të vënë, efektivet e policisë rrugore do të bëjnë edhe foto të makinave që shkelin rregullat e qarkullimit. Këto foto do të shërbejnë për të provuar se gjoba nuk është vënë në kundështim me ligjin.

Ato nuk do të shoqërojne gjobat, por do të ruhen në një database të policisë rrugore dhe do t’u vihen në dispozicion qytetarëve vetëm në rastet kur ata do t’i kontestojne pranë policisë apo në gjykatë.

Bashkë me aparatet fotografike, polcia rrugore do të përdorë edhe dy aparatet skaut, të cilat kanë një kapacitet deri ne 5000 foto në ditë.

Aparatët e parë janë shpërndarë tek 20 efektivë të policisë. Kjo nismë, për të dokumentuar shkeljet në qarkullimin rrugor, vjen pas ankesave të shumta të qytetareve për gjoba të vëna apriori dhe në kundështim me ligjin. Mbi 22 mijë gjoba janë vënë vetëm në muajin dhjetor nga policia rrugore në Tiranë.

Një pjesë e madhe e tyre janë në mungesë. Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit ka bërë të ditur se do të dërgojë në Gjykatën Administrative afro 2 mijë ankesa.

Për të gjitha këto gjoba të vëna deri tani, policia nuk ka prova që vërtetojnë se nuk janë vënë në shkelje të ligjit.