Presidenti i Republikës, Bujar Nishani në një intervistë për Tonight!

71

For the story BC-EU—Albania-PresidentPresidenti i Republikës, Bujar Nishani në një intervistë për Tonight Ilva Tare tha se konflikti ndëretnik është shkatërrimtare për Maqedoninë. Nishani tha se ngjarjet në Kumanovë nuk janë transparente dhe për ketë duhet edhe një hetim i detajuar, madje edhe një hetim ndërkombëtar.

Bujar Nishani: Konflikti ndëretnik do të ishte shkatërrimtar për Maqedoninë. Shqipëria ka mbështetur integrimin e Maqedonisë, duke pasur parasysh ekzistencën e faktorit shqiptar si një faktor shtetformues. Shqipëria ka një politikë të jashmte te konsoliduar dhe kanë përkrhahur angazhimet e saj në proceset euroatlantike.

Rasti i Kumanovës ku u tentua që problemet e lindura të identifikohen si një përplasje ndëretnike duke vendosur një dallim mes maqedonasve dhe shqiptarë, pra një tentative për ta profilizuar ishte i gabuar dhe ky ka qenë shqetësimi im, por edhe i ndërkombëtarëve. Cështjet e bashkëjetësës ndëretnike duhet të mbeten si një aset që duhet të rruhen. kurse konflitet e fundit nuk mund të shpërbejnë për të kamufluar

Ngjarja e Kumanovës është e paqartë, ka një mungesë transparence dhe informacioni, kush janë personat që janë përfshirë në këtë konflikt. Ne nuk kemi informacione mbi pasojat që pati popullata civile. Kjo duhet të hetohet me hollësi dhe të bëjë publike cdo detaj të asaj ngjarje. Ne hetim të përfshihen edhe aktorë ndërkombëtare. Autoritetet maqedonase kanë për detyrë të bëjën transparent situatën e personave që janë ndaluar, a ka civilë, sip o trajtohen. Ai që ka kryer krime duhet të jetë përgjegjës.