Vendoset rritja e rrogave dhe pensioneve, por pas zgjedhjeve

55

1371157756-IMG_6299Këshilli i Ministrave ka miratuar në parim, vendimin për rritjen e rrogave dhe pensioneve, si dhe vendime të tjera që lidhen me 44 projektligje dhe projektvendime. Mbledhja shqyrtoi dhe miratoi në parim vendimin për rritjen e rrogave dhe pensioneve, në përputhje me përcaktimin e ligjit të buxhetit të shtetit. Berisha theksoi, se rritja  e rrogave dhe pensioneve është dhe mbetet një politikë konstante  e qeverisë dhe se, ajo do të vazhdojë e tillë edhe në të ardhmen.

Kryeministri Berisha bëri me dije gjithashtu, vendimin për miratimin e një shumë për dëmshpërblimin financiar për 1040 të përndjekur politikë, në masën në masën rreth 45 milion dollarë, si dhe vendime të tjera për shpronësime, dhënie me koncesion, etj.

Këto vendime të miratuara në parim, po sipas Kryeministrisë, do të hyjnë në fuqi pas zgjedhjeve.

Gjatë mbledhjes nuk u bë publike, se në ç’mënyrë do të mundësohej skema e rritjes së rrogave dhe pensioneve, kur rrogat dhe pensionet aktuale gjejnë vështirësi konstante në shpërndarje periodike të tyre, duke krijuar vonesa disa mujore.