Si përfitohet prona shtetërore

62

arben-ahmetajNëse je biznesmen apo do të hapësh një aktivitetet ekonomik mund të përfitoni pronë publike me qira shtetërore, duke aplikuar pranë Ministrisë së Ekonomisë. Vendimi i qeverisë i hap rrugë nxitjes së investimeve por duke plotësuar disa kritere, që janë madhësia e investimit si dhe punësimi. Për biznesin fason, i cili ka edhe një numër të madh punonjësish, kontrata do të jetë vetëm një euro. Ndërsa qiraja shtetërore varion në varësi të bashkisë.

Sipas Ministrisë së Ekonomisë në total janë 3500 asete shtetërore, në të cilat përfshihen 1400 objekte që do të jepen për investim. Bëhet fjalë për ish-reparte ushtarake, që janë pranë apo edhe larg zonave të banimit. Por bizneset janë skeptik lidhur me vendndodhjen e tyre. Qëllimi i qeverisë është që të stimulohen edhe zonat e prapambetura, ku investimet në disa prej tyre do t’i jepnin më shumë impuls punësimit e për rrjedhojë dhe mirëqenies së jetesës për shumë individë.

*Vizion+