Sensibilizim për shmangien e aksidenteve rrugore

58

policia-rrugore (1)Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë ka planifikuar masa konkrete për përmirësimin e parametrave të qarkullimit rrugor në Tiranë. Sipas një grafiku të miratuar, ka filluar në teori në shkollat 9-vjeçare, sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi i nxënësve të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme në gjithë Tiranën për respektimin e rregullave në fushën e qarkullimit rrugor.

Ditën e sotme, krahas sensibilizimin teorik është bërë edhe vendosja e nxënësve pranë punonjësve të policisë rrugorë të veshur me jelek të qarkullimit si dhe të qyetarëve vullnetar në këtë fushatë ndërgjegjësimi.

Në ditët në vijim kjo iniciativë do të vazhdojë me nxënës shkollash, qytetar vullnetar dhe punonjës të qarkullimit rrugor, të cilët do të vendosen  në afërsi të kryqëzimeve të shkollave përkatëse, për sensibilizimin e ndërgjegjësimin qytetar dhe për respektimin e rregullave në fushën e qarkullimit rrugor.

Nisma të tilla të policimit, po shtrihet në rritjen e bashkëpunimit, edukimit, sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit të nxënësve në veçanti qytetarëve, me synim parandalimin e aksidenteve rrugore dhe respektimin e rregullave në fushën e qarkullimit rrugor.