Sekuestrohet duhan pa pullë fiskale në Tiranë dhe Elbasan

65

policiaStrukturat e Departamentit të Akcizës në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, në bashkëpunim me Degën Doganore Tiranë, nga datat 14 deri më 16 prillë kanë ushtruar kontrolle në tregjet e Tiranës dhe Elbasanit në lidhje me tregtimin e produktit të akcizës Duhan i Grirë dhe Cigare.

Gjatë kontrolleve të ushtruara nga grupet e kontrollit është evidentuar se persona të ndryshëm kanë tregtuar produktet e akcizës Duhan i Grirë dhe Cigare, këto produkte kanë qënë të pa pajisur me pullë fiskale në shkelje të Ligjit 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”.

Gjithashtu, nga kontrollet e ushtruara rezultoi që Duhani i Grire i ambalazhuar si dhe Cigaret mbanin logo të falsifikuara të kompanive të njohura të prodhimit dhe tregtimit të cigareve.

Grupet e kontrollit gjatë ushtrimit të detyrës, në mbështetje të Nenit 94 pika 1/b, kanë konfiskuar të gjithë sasinë e gjetur në momentin e kontrollit.

Drejtoria e Përgjithshsme e Doganave i bën thirrje të gjithë personave që tregtojnë produktin e akcizës Duhan i Grirë dhe Cigare jo të pajisur me pullë fiskale dhe/ose me ambalazhe të falsifikuara, se strukturat e kësaj Drejtorie do të vazhdojnë kontrollet intensive në të gjithë tregjet dhe pikat e shtitjes ku tregtohen mallrat e akcizës.

Konfiskimi i produkteve të akcizës që tregtohen në shkelje të Ligjit 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë” dhe Ligjit Nr.8449, datë 27.01.1999 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” do të vazhdojë përmes kontrolleve të pandërprera