Qeveria: Zi kombëtare flamujt në gjysëm shtizë

61

olldashiQeveria me një vendim të posaçëm ka shpallur ditën e enjte, ditë zie kombëtare në nderim të deputetit Sokol Olldashi. Nga të gjitha institucionet publike flamuri do të ulet në gjysëm shtizë dhe shpenzimet e ceremonisë merren përsipër nga institucioni organizator i ceremonialeve.

VENDIM I KËSHILLIT MINISTRAVE

SHPALLET  DITË ZIE KOMBËTARE NË DERIM TË TË NDJERIT, SOKOL OLLDASHI, DEPUTET DHE POLITIKAN I SHQUAR 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 4, të nenit 4, të ligjit nr.8926, datë 22.7.2002, “Për formën dhe përmasat e flamurit kombëtar, përmbajtjen e himnit kombëtar, formën dhe përmasat e stemës së Republikës të Shqipërisë dhe mënyrën e përdorimit të tyre”, dhe të  pikë s 8, të kreut VII, të ceremonialit zyrtar të Republikës së Shqipërisë, të miratuar me vendimin nr.229, datë 23.4.2004, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I: 

1.     Shpalljen ditë zie kombëtare, ditën e enjte, datë 21.11.2013, në nderim të të ndjerit, Sokol Olldashi, deputet dhe politikan i shquar.

2.     Në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike të ulet flamuri kombëtar në gjysmë shtize.

3.     Ceremonia e homazheve organizohet ditën e enjte, datë 21.11.2013, nga ora 11.00 deri në orën 14.00, në mjediset e sallës së seancave plenare të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.

4.     Shpenzimet e varrimit dhe të ceremonialit të përballohen nga institucioni organizator i ceremonialit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.