Përgatitjet në Qunu, ku në datën 15 dhjetor do mbahet ceremonia funebre e Mandelës

54
Përgatitjet në Qunu, ku në datën 15 dhjetor do mbahet ceremonia funebre e Nelson Mandelës. (Jeff J Mitchell, Getty Images)
Përgatitjet në Qunu, ku në datën 15 dhjetor do mbahet ceremonia funebre e Nelson Mandelës. (Jeff J Mitchell, Getty Images)