Një pallat i shkatërruar nga bombardimet në Aleppo

15
Një pallat i shkatërruar nga bombardimet në Aleppo. (Baraa al Halabi, Afp)
Një pallat i shkatërruar nga bombardimet në Aleppo. (Baraa al Halabi, Afp)