Një kartelë publicitare në Kaesong

15
Një kartelë publicitare në Kaesong, në Korenë e Veriut. (David Guttenfelder, Ap/Lapresse)
Një kartelë publicitare në Kaesong, në Korenë e Veriut. (David Guttenfelder, Ap/Lapresse)