Një kamp nomad, afër Srinagar, në Kashmir

17
Një kamp nomad, afër Srinagar, në Kashmir Indi. (Dar Yasin, Ap/Lapresse)
Një kamp nomad, afër Srinagar, në Kashmir Indi. (Dar Yasin, Ap/Lapresse)