Një fëmijë duke shikuar një manifestim në Rahat

17
Nje femije duke shikuar nje manifestim ne Rahat, Izrael (Menahem Kahana, Afp)
Nje femije duke shikuar nje manifestim ne Rahat, Izrael (Menahem Kahana, Afp)