Në rrethinat e Srinagar, në Kashmirin indian

16
Në rrethinat e Srinagar, në Kashmirin indian. (Mukhtar Khan, Ap/Lapresse)
Në rrethinat e Srinagar, në Kashmirin indian. (Mukhtar Khan, Ap/Lapresse)