Në Kosovë varin mollë në avlli për kalimtarët

76

Kosovarët kanë filluar të ndjekin një traditë të norvegjezëve duke varur mollë jashtë avllisë për kalimtarët.

Një profesor nga fshati Shajkovc, ka mbushur qese me mollë dhe i ka lënë të varura në avlli në mnëyrë që kalimtarët ti marrin.

Kjo është një formë sensibilizmi për njerëzit e pasur që të ndihmojnë të varfërit.

Fillimisht ideja është vënë në zbatim në Norvegji dhe po bëhet praktikë edhe në Kosovë.