Ministri Panariti në Kashar: Mbështetje financiare për fermerët

57

Edmond_PanaritiMinistri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Edmond Panariti, ka vizituar dje fermerë të serave diellore në zonën e Kasharit në Tiranë.

I shoqëruar nga drejtues të Drejtorisë Bujqësore të Tiranës, Ministri Panariti u njoh me nevojat e fermerëve dhe shprehu mbështetjen e tij të plotë për të financuar ata në nivelin 60-70% të kostos së ndërtimit si dhe financim të mbulimit të kostos së plastamasit për serat diellore.

Ministri Panariti theksoi gjithashtu rëndësinë e prodhimit të Bio, duke inkurajuar fermerët të fokusohen te ky lloj prodhimi.

“Ajo që do të insistoja shumë, dhe do të kërkoja që fermerët ta ruajnë me xhelozi, është prodhimi BIO. Të mos përdorin, siç nuk përdorin stimulant hormonal, bëjnë 100% plehërim organik, gjë që bën që cilësia e domates të jetë e pakrahueshme, me domatet që rritet me plehëra kimike dhe insekticide. Prandaj kjo është një vlerë e shtuar dhe e bën këtë domate konkurruese dhe të pëlqyeshme nga konsumatori I Tiranës”, theksoi Ministri Panariti, i cili përmendi gjithashtu edhe rëndësinë e ndërtimit të një pike grumbullimi për serat diellore në afërsi të kryeqytetit.

“Fermerët këtu kanë interes që ta zgjerojnë prodhimin prandaj biseduam me ta, për mënyrën se si ti ndihmojmë. Unë u njoha me nevojat e tyre dhe ne angazhohemi që ti ndihmojmë në rradhë të parë për të zgjeruar sipërfaqen e kultivuar me domate në sera diellore. Kemi një përllogaritje të përafërt të kostos së ndërtimit të një sere dhe ne natyrisht do të financojmë rreth 60-70% të kostos së ndërtimit”, tha Panariti.
Nga ana tjetër, vijoi ministri i Bujqëssë, “do të financojmë për plastamasin, icili është elementi kryesor i kostos në serat me ngrohje. Këtu prodhohet domate me një farë të përzgjedhur, varieteti Izmir, i cili është adoptuar edhe ndaj kushteve mikroklimatike të zones”.

Por, shtoi Panariti, “çështja e farës është një çështje shumë e rëndësishme, pasi ka qëlluar që ndoshta një orientim I gabuar që është përkundrejt farës ka bëë që prodhimi të jetë me rendiment të ulët, të dëmtohet, prandaj fara ka shumë rëndësi. Unë vura re që në fermat këtu afër kultivohen varietete tradicionale që pëlqehen, siç është domatja tipike Zemerkau, por edhe varieteteti Beladona. Ferma ka gjetur këtu varietetin Izmir, i cili kërkohet shumë nga tregu, dhe arkat e para me prodhim tashmë janë gati”.

-Ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Edmond Panariti ka vizituar dje fermerë të serave diellore në zonën e Kasharit në Tiranë
-Ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Edmond Panariti ka vizituar dje fermerë të serave diellore në zonën e Kasharit në Tiranë

“Ajo që do të insistoja shumë, dhe do të kërkoja që fermerët ta ruajnë me xhelozi, është prodhimi BIO. Të mos përdorin, siç nuk përdorin stimulant hormonal, bëjnë 100% plehërim organik, gjë që bën që cilësia e domates të jetë e pakrahueshme, me domatet që rritet me plehëra kimike dhe insecticide”, tha ministri Panariti.

Prandaj theksoi ai, “kjo është një vlerë e shtuar dhe e bën këtë domate konkurruese dhe të pëlqyeshme nga konsumatori i Tiranës. Fati i tyre është që ndodhen afër tregut më të madh të vendit, siç është tregu i Tiranës”.

Por, u shpreh ministri Panariti, “ajo që kërkohet është investimi në një pikë grumbullimi, që ne diskutuam që mund të jetë diku këtu afër dhe grumbullon gjithë prodhimin e zonës, sepse për dy tre javë, prodhimi arrin në pikën maksimale dhe kuptohet që tregu nuk ka aftësi thithëse të të gjithë këtij prodhimi, prandaj duhet kaluar në këtë pikë grumbullimi, ku janë edhe magazinat frigoriferike, në mënyrë që domatja të ruhet për një kohë të gjatë dhe pastaj gradualisht të kalojë në treg sipas kërkesave”.