Manifestim antiqeveritar në afërsi të Bangkokut

17
Manifestim antiqeveritar në afërsi të Bangkokut, Tailandë. (Nir Elias, Reuters/Contrasto)
Manifestim antiqeveritar në afërsi të Bangkokut, Tailandë. (Nir Elias, Reuters/Contrasto)