Kultura shërbyese në Indi.

149
Shërbyes indian duke servirur çajin/ The Old Indian Photos
Shërbyes indian duke servirur çajin/ The Old Indian Photos

Kultura shërbyese në Indi, është akoma dominante në shumë zona të vendit. Kjo ndodh për shkak, të sistemit të kastave, i cili ka operuar në Indi, prej shekujsh. Edhe pse, gradualisht po shkon drejt zhdukjes dhe se diskriminimi kundrejt kastave, është i jashtëligjshëm, në bazë të Kushtetutës Indiane, kultura e shërbyesve, ngel një çështje e diskutueshme edhe sot.

Nëse ju do të vizitoni Indinë, ju mund të vëreni rregulla dalluese, të kulturës shërbyese, në disa pjesë të shoqërisë.

Sistemi i Kastave

Sistemi i kastave, ka ekzistuar në njëfare mënyre, në shoqërinë Indiane, prej qindra vitesh. Në një sistem kaste, çdo person është lindur në një familje, e cila është pjesë e një grupi specifik, që ka disa pritshmeri të caktuara, si edhe disa kufizime, për sa i përket aksesit në shoqeri.

Edhe pse diskrimimi i kastave, tashmë nuk është i lejuar nga ligji, një person që i përket një kaste më të ulët, nuk mund të ketë të  njëjtat mundësi, për të shkuar në shkollë dhe për të gjetur punë, si një person i një kaste të lartë.

Kultura shërbyese.

Njerëzit e kastave të ulëta, mund të punojnë shpesh si shërbyes, në shtëpitë e njerëzve të tjerë, duke kryer detyra të ndryshme si gatimi, larja e rrobave, pastrimi, apo drejtues mjetesh.  Vizitorët nga një shoqëri perëndimore, të cilët e kanë zgjidhur problemin e punëve shtëpiake, e shikojnë idenë e shërbyesve, të vështire për tu përballur me të.

Për shumë perëndimorë, idea e të paturit një shërbëtor në shtëpi, është ideja e dikujt, që do të bëjë disa punë të ndryshme në shtëpi, por jo të ketë një prezencë të vazhdueshme në shtëpi. Stafi shtëpiak në perëndim, tenton të ketë detyra specifike, si kujdestarë fëmijësh, ose pastrues ambjentesh, një herë ose dy herë në javë, ndoshta.

Në Indi, kjo ndryshon. Një familje indiane, mund të kërkojë një staf, që të jetë gjithmonë i pranishëm dhe vazhdimisht i angazhuar, në disa lloje punësh shtëpie. Ato, mund të bëhen ‘pjesë e familjes’ në sensin, që janë gjithmonë atje, por jo domosdoshmërisht, përsa i përket faktit, se, ku flenë dhe ku hanë dhe se, sa shumë ndërveprim ato kanë me anëtarët e familjes, megjithëse kjo varion, sipas familjeve në fjalë.

Nga eksperienca e darkimit apo drekimit në një restorant, nga një pikëpamje tërësisht perëndimore, ju mbase dëshironi, që gota e zbrazët t’iu mbushet, t’ju sillet menyja, të merren urdhëra dhe ushqimi të dorëzohet në mënyrën e duhur. Ndërkohë, në kulturën inidane, ku kultura e shërbimit është dominuese, ju mund të prisni kamarjerë t’ju shikojnë tëre kohës, se, kur ju keni nevojë t’iu mbushet gota, apo t’ju serviret më shumë ushqim dhe që kjo t’ju sigurohet pa asnjë lloj vonese. Nëse ju, duhet të pyesni kamarjerët për diçka, në Indi, kjo konsiderohet të jetë një shërbim i keq.

Megjithëse, kultura mund të jetë e ndryshueshme nga e juaja, kjo nuk të jep automatikisht të drejtë ose jo. Duhet të sigurohesh, se, po respekton diferencat kulturore. Duhet menduar, për kulturën shërbyese, në të njëjtën formë, megjithëse jo tërësisht e njëjte, si një mënyre e të punuarit të kamarjerëve në botën perëndimore.

AnyTrip.com