KQZ fton ekspertë kontabël për auditimin e fondeve të partive

52

Logo KQZKomisioni Qendror i Zgjedhjeve, përmes një deklarate ditën e henë,  u kërkon ekspertëve kontabël të liçensuar, që të shprehin interesin e tyre pranë KQZ-së, për auditimin e fondeve të përftuara dhe të shpenzuara gjatë vitit kalendarik 2013, nga partitë politike.

Në një deklaratë për mediat Zëdhënësja Drilona Hoxha tha se ekspertët  kontabël të regjistruar (IEKA) duhet të plotësojnë edhe këto kritere: “Të ushtrojnë profesionin e ekspertit kontabël në 5 vitet e fundit, të mos kenë marrë masa disiplinore,të mos ketë qenë i zgjedhur në strukturat politike, apo kandidat në zgjedhje paraardhëse, dhe të mos kenë lidhje gjaku me kryetarët e partive politike”.

Pas shfaqjes së interesit nga ekspetët kontabël pranë KQZ-së, përmes një shorti transparent që do të hidhet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të përcaktohen edhe ekspertët që do të bëjnë auditimin e e fondeve të përftuara dhe shpenzuara gjatë vitit kalendarik 2013 nga partitë politike.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit për të ineteresuarit është brenda datës 01.04.2014.