Konfindustria-qeverisë: Kujdes me politikën e taksave të ulta

57

gjergj buxhukuKonfindustria me rastin e ndërtimit të paketës fiskale të vitit 2014 do ti kërkojë zyrtarisht ekzekutivit shqiptar, që të jetë e kujdeshme për të vazhduar me çdo kusht politikën e taksave të ulta dhe në mbrojtje të prodhimeve vendore.

Konfindustria vlerëson, se në kushtet e vazhdimit të tkurrjes së ekonomisë vendore edhe në pjesën e dytë të vitit financiar 2013 si pasojë e goditjeve te krizes globale, eshte e domosdoshme te nxiten nismat investuese dhe sidomos terheqja e investitoreve te huaj.

“Ne kete kuptim cdo ndryshim ne rritje e nivelit te taksimit te sotem prej 10%, duke zbatuar shkallen e progresivitetit pa dallim ne te gjithe kategorite e biznesit, do te prodhonte pasoja te drejtperdrejta te  padeshirueshme ne shtimin e investimeve. Mbi te gjitha progresiviteti i taksimit do te ulte konkurencen e Shqiperise ne terheqjen e investimeve te huaja krahesimisht vendeve te tjera te rajonit si Maqedoni, Serbi, Mal i Zi, Bullgari,etj., qe pa perjashtim zbatojne sistemin e takses se sheshte 10% per fitimin dhe te ardhurat” thekson Konfindustria.

Konfindustria i kerkon ekzekutivit, qe te jete e kujdeshme ne percaktimin e produkteve dhe sherbimeve per te cilat mund te ulet niveli TVSH/tatimi i vleres se shtuar.

“Per te gjitha prodhimet fundore ne treg, qe prodhohen ne vend, eshte e keshillueshme, qe niveli i sotem i TVSH prej 20% te mos preket. Perkrahja e shtresave shoqerore ne nevoje te kryhet nepermjet parashikimit ne buxhetin e shtetit dhe jo politikave fiskale, qe do te ishin plotesisht te pafrytshme. Ne rast te kundert do te kishim goditje te konkurences se prodhimeve vendore ne favor te prodhimeve te ngjashme te huaja me pasoja te padeshirueshme per ekonomine kombetare” përfundon deklarata e Konfindustrisë.