Ja cilat janë postet më të paguara në Shqipëri

63

euroKush është punonjësi më i paguar i administratës shtetërore? Nuk është as Presidenti i Republikës dhe as Kryeministri por administratori i CEZ-it.

E nëse kreu i shtetit ka një pagë prej 250 mije leke, administratori i kompanisë CEZ, ka një rrogë prej 300 mijë lëkë në muaj. Nëse Kryeministri paguhet 220 mijë lekë në muaj, po kaq paguhet edhe posti Drejtorit të Agjencisë së Trafikut Ajror.

Shoqëritë aksionere me kapital shtetëror ku bëjnë pjesë “Albpetrol”, “Korporata Elektroenergjetike”, “Operatorit i Sistemimit të Transmetimit”, etj., janë kompani që nuk marrin para nga buxheti i shtetit por janë me vetëfinancim. Ndaj dhe struktura e pagës së tyre nuk varet nga buxheti.

Sipas ligjit, ekspertet shpjegojnë se çdo shoqëri ka një bord mbikëqyrës, anëtaret e të cilit zgjidhen nga ministri i linjës dhe ky bord përcakton edhe pagat.