Botohet në Fletoren Zyrtare rezoluta për çështjen Çame

51

cameria_by_chr1salbo-d3cdc7Rezoluta për zgjidhjen e çështjes çame është botuar në Fletoren Zyrtare. Në pranverë, votimi i rezolutës u shoqërua me debate në Kuvend, për shkak se ky akt nuk ishte botuar në Fletoren Zyrtare.

Në këtë rezolutë thuhet se, “është koha që çështja e të drejtave të shtetasve shqiptarë me origjinë çame të rimerret në shqyrtim nga të dy palët (Shqipëria dhe Greqia), në frymën e Traktatit të Miqësisë, Bashkëpunimit, Fqinjësisë së mirë dhe Sigurisë, të nënshkruar dhe të ratifikuar nga të dyja vendet.”

Rezoluta kërkon që të zgjidhet çështja e pronave dhe pasurive të tjera të patjetërsueshme të popullsisë çame, në përputhje me dokumentet e njohura ndërkombëtare.

Kuvendi “ngarkon qeverinë e Republikës së Shqipërisë që këtë Rezolutë t’ua bëjë të njohur qeverive dhe institucioneve ndërkombëtare që mund të kontribuojnë në zgjidhjen e problemit.”