Cerimonia e hapjes së Olimpiadës dimërore në Soči

16
Cerimonia e hapjes së Olimpiadës dimërore në Soči. (Mark Blinch, Reuters/Contrasto)
Cerimonia e hapjes së Olimpiadës dimërore në Soči. (Mark Blinch, Reuters/Contrasto)